Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia.
 Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości. Bywa również powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek. 
Z tej okazji Biblioteka Szkolna w Bojmiu zaprasza do udziału w konkursie.
Dla klas I-IV proponuję konkurs plastyczny “Mój przyjaciel miś”
Dla klas V-VI konkurs na wiersz w języku polskim “Mój miś”
Dla klas VII-VIII  konkurs na wiersz w języku angielskim “My teddy bear”
Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.
Należy przesłać zdjęcie pracy na adres aizdebska.szkola@gmail.com do końca miesiąca. Nagrodą jest ocena cząstkowa celująca z danego przedmiotu.
Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. 
Najmłodszych w środę 25.11.2020 r. o godz.14.30. zapraszam na Teams.

REGULAMIN KONKURSÓW

 

Konkurs dla klas I-IV „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej.

  • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.).
  • Format prac jest dowolny.
  • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
  • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.
  • Do zgłoszonych prac musi zostać dołączona zgoda rodziców/opiekunów gwarantująca możliwość umieszczenia pracy na stronie szkoły. (Istotne jest podanie informacji: „Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy mojego dziecka… (imię i nazwisko) na stronie internetowej szkoły” oraz podpis rodzica/opiekuna).
  • Każda praca musi być podpisana – w prawym górnym rogu (imię i nazwisko autora pracy, klasa) .

Termin dostarczenia prac

Zdjęcie pracy należy przesłać do końca  listopada 2020 r. na adres aizdebska.szkola@gmail.com .

Nagroda:

Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie jest cząstkowa ocena celująca z plastyki i zamieszczenie zdjęcia wykonanej pracy na stronie szkoły.

 

Konkurs dla klas V-VI „MÓJ  MIŚ”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas V-VI, którzy samodzielnie ułożą wiersz o swoim ulubionym misiu, pluszowej zabawce. Wierszyk należy napisać na kartce oraz podpisać go podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Do zgłoszonych prac musi zostać dołączona zgoda rodziców/opiekunów na umieszczenie pracy na stronie szkoły. (Istotne jest podanie informacji: „Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy mojego dziecka… (imię i nazwisko) na stronie internetowej szkoły” oraz podpis rodzica/opiekuna).

Uczniowie przesyłają zdjęcie swojej pracy wraz z dołączoną zgodą rodzica na adres aizdebska.szkola@gmail.com. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.

Wiersze skopiowane (np. z internetu lub książki) nie będą brane pod uwagę.

Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie jest cząstkowa ocena celująca z języka polskiego i umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.

Termin dostarczenia prac:

Zdjęcie pracy należy przesłać do końca  listopada 2020 r. na adres aizdebska.szkola@gmail.com.

 

Konkurs dla klas VII-VIII „MY TEDDY BEAR”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII-VIII, którzy samodzielnie układają wiersz o swoim ulubionym misiu, pluszowej zabawce w języku angielskim. Ułożony wierszyk należy napisać na kartce, podpisać podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Do zgłoszonych prac musi zostać dołączona zgoda rodziców/opiekunów na umieszczenie pracy na stronie szkoły. (Istotne jest podanie informacji: „Wyrażam zgodę na umieszczenie pracy mojego dziecka… (imię i nazwisko) na stronie internetowej szkoły” oraz podpis rodzica/opiekuna).

Uczniowie przesyłają zdjęcie swojej pracy wraz ze zgodą rodzica na adres aizdebska.szkola@gmail.com. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.

Wiersze skopiowane (np. z internetu lub książki) nie będą brane pod uwagę.

 

Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie jest cząstkowa ocena celująca z języka angielskiego i umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.

Termin dostarczenia prac

Zdjęcie pracy należy przesłać do końca  listopada 2020 r. na adres aizdebska.szkola@gmail.com .