Konkurs FLAGA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS

GEOGRAFICZNO-KULINARNY

„NAJSMACZNIEJSZA FLAGA ŚWIATA”

 

Na świecie jest około 200 państw. Każde z nich ma swoją flagę. Wiele z tych flag znamy z mediów, ze szkoły, ale są i takie, których nigdy nie widzieliśmy. W celu popularyzacji wiedzy geograficznej Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs geograficzno – kulinarny „NAJSMACZNIEJSZA FLAGA ŚWIATA”.

W konkursie będą mogły wziąć udział wszystkie osoby, które we własnej domowej kuchni używając wszystkiego, co da się zjeść, „wyczarują” jedną z flag państwowych.

Flagę te należy wykonać pojedynczo bądź w parach. W jej stworzeniu mogą pomagać rodzice.

Jako „tworzywa” można użyć wszystkiego, co znajduje się w domu i co da się zjeść (np. owoce, warzywa, słodycze, sery, pieczywo, ryby, wędlina itd.), a także produktów typu: mąka, cukier, mleko, przyprawy itp.

Flaga może przyjąć formę dowolną – np. pizzy, ciasta, deseru czy po prostu kompozycji.

Na fotografii na stronie szkoły pokazano flagi narodowe stworzone przez przedstawicieli państw uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Sydney Food (źródło:https://pl.legaltechnique.org/articles/mir/vkusnie-flagi-raznih-stran-mira-bull-novosti-v-fotografiyah.html). To tylko przykłady. Nie należy powielać tych pomysłów.

Po wykonaniu flagi należy przesłać jej dwa zdjęcia (widok z góry i fotografia z twórcą) na adres dominikczernelewski@wp.pl do dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Zdjęcia najciekawszych prac zostaną zaprezentowane na stronie szkoły wraz z nazwiskami ich twórców.

W konkursie obowiązuje podział na kategorie wiekowe:

– klasy 1 – 3 szkoły podstawowej

– klasy 4 – 6 szkoły podstawowej

– klasy 7 – 8 szkoły podstawowej

 

  1. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę flag.
  2. Wielkość flagi – co najmniej 25 cm.
  3. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucone.
  4. W mailu należy podać jakiego państwa flagę uczestnik przedstawił w swojej pracy.
  5. Koszty przygotowania prac ponosi uczestnik konkursu.

 

Jury konkursu:

Dyrektor ZS w Bojmiu Dariusz Kuć

Nauczyciel geografii Dominik Czernelewski

Nauczyciel przedmiotów plastycznych Małgorzata Jastrzębska

Przewodniczący SU Kacper Pluta

 

W konkursie przewidziano nagrody książkowe (zostaną przekazane po ewentualnym powrocie uczniów do szkoły bądź na koniec roku szkolnego) i oceny z przedmiotów szkolnych.