Nauczanie hybrydowe w dniach 17 – 28 maja 2021r.

W dniach 17-28 maja wyłączając dni na egzamin klas 8 (25.05-27.05) ma obowiązywać nauczanie hybrydowe w klasach IV-VIII.
Ustalam następujący harmonogram dni pracy stacjonarnej dla uczniów :

17.05 KLASA IV i V
18.05 KLASA VII i VIII
19.05 KLASA VIII i IV
20. 05 KLASA V i VI
21 .05 KLASA VI i VII
24.05 KLASA IV i V
28.05 KLASA VI i VII

oznacza to że w pozostałych dniach uczniowie będą uczyć się online.

Dyrektor

Dariusz Kuć