Egzaminy już za nami!

Egzaminy już za nami!

         We wtorek, 23 maja, ponad 500 tysięcy uczniów szkół podstawowych z całej Polski przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Oczywiście dla nas najważniejsza była nasza wspaniała bojemska czternastka. Było dużo strachu, niepewności, ale jak zwykle wszyscy dali radę. Za to należą się im gorące brawa.

Uczniowie rozwiązywali zadania kolejno z języka polskiego, matematyki i języka  angielskiego. Pisali wypracowania, liczyli, słuchali nagrań – próbując sobie przypomnieć wszystko, czego się nauczyli przez lata.

Szkoda, że to wszystko wiąże się z opuszczeniem przez nich murów naszej szkoły, ale przecież świat nie stoi w miejscu i trzeba iść do przodu.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez zewnętrznych egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół 3 lipca bieżącego roku. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 7 lipca.

Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, jakie były prawidłowe rozwiązania zadań, może odwiedzić odpowiednie strony internetowe. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie były publikowane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu.