UWAGA SZKOŁA ZAMKNIĘTA!!!

Działając na podstawie Ustawy z dn. 02.03.2020r; o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć szkolnych.

ZAMYKAM

placówkę na okres od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.

W dniach 12 i 13 marca szkoła będzie prowadzić jedynie działania opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu.

Natomiast od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Ponadto zawiadamiam, że rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. (art.4.1 ustawa z dn.02.03.2020r)

Z poważaniem,

Dariusz Kuć – dyrektor szkoły.