Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

zaprasza uczniów w godzinach:

 

Poniedziałek:

10.30 – 12.45

13.30 – 15.35

 

Wtorek

8.00 – 12.45

13.30 – 14.30

 

Środa

7.45 – 13.40

 

Czwartek

8.45 – 12.45

 

 

Wytyczne dla czytelników w okresie pandemii

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
  2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
  3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
  4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika została wyznaczona oddzielna strefa komunikacyjna (oznakowane linią na podłodze):
  dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
  b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
  c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (2 dni).
  W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
  5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  6) Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przez TEAMS Zespół BIBLIOTEKA SZKOLNA. Informację zwrotną otrzymają w ciągu 1-2 dni robocze. Rodzice mogą odebrać książkę przy wejściu do szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

ZAPRASZAMY,

  Jadwiga Wolińska – Kuć!