ODPISY Z OBIADÓW W CZERWCU

Odpisy z obiadów będą przyjmowane

do dnia 16-go czerwca ,

ze względu na ostatni miesiąc rozliczeniowy

w roku szkolnym 2022/2023

 

Kierownik świetlicy – Jolanta Prachnio