Stołówka szkolna

Zapraszamy na smaczne i zdrowe obiady do stołówki szkolnej.

Jadłospis układamy w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,00 złotych. W tygodniu podawane są: 3 razy drugie dania i 2 razy zupa z wkładką mięsną. Do każdego posiłku podawane są warzywa i owoce w postaci surówek do drugiego dania i dodatek owocowy do zupy.

Należność za posiłki to suma dni w danym miesiącu pomnożona o stawkę żywieniową (4,00 złotych za jeden posiłek). Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej.

Opłaty za posiłki opłaca się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry do 10 danego miesiąca.

 

Zgłoszenia nieobecności – odpisy:

  1. W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z dziennym wyprzedzeniem do godziny 8:00 pod numerem telefonu: nr 25 63 124 29 lub osobiście.
  2. Odwołania obiadu może dokonać rodzic lub dziecko.
  3. Zwrotu należności za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.
  4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.
  5. Jeśli planowana jest rezygnacja z obiadów, należy zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

 

Obiady bezpłatne

Informujemy, że w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” uczniowie mogą korzystać z obiadów refinansowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Decyzję o przyznaniu obiadów bezpłatnych może wydać GOPS w Kotuniu, GOPS Grębków.