Dni wolne

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych( ustalone przez dyrektora szkoły )

w roku szkolnym 2023/ 2024 w Szkole Podstawowej w Bojmiu.

  • 13 października 2023r.
  • 16 października 2023r.
  • 17 października 2023r.
  • 2 maja 2024r.
  • 14-15-16 maja 2024r. –egzaminy ósmoklasisty
  • 31 maja 2024r.