Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół w Bojmiu w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Bojmiu:

mgr inż. Dariusz Kuć

Wychowawcy:
Przedszkole – mgr Anna Kowalczyk, mgr Edyta Kaczor
klasa O – mgr Katarzyna Kuć, mgr Ilona Protasiuk
klasa I – mgr Jolanta Prachnio
nauczyciel wspomagający : mgr Elżbieta Domalewska
klasa II – mgr Jolanta Sawicka
klasa III – mgr Małgorzata Jastrzębska
klasa IV -mgr Dominik Czernelewski
nauczyciel wspomagający : mgr Paulina Pliszka
oligofrenopedagog : mgr Jadwiga Wolińska Kuć
klasa V –  mgr Izabela Zdanowska
nauczyciel wspomagający : mgr   Ewa Piekart
klasa V I- mgr Mieczysław Szkopek
nauczyciel wspomagający : mgr Kamila Szufa
klasa VII  – Agnieszka Oniśk
nauczyciel wspomagający : mgr   Agnieszka Izdebska
klasa VIII – mgr. Dorota Glinka

Nauczyciele:
 mgr inż. Dariusz Kuć – biologia
mgr Natalia Kołtun– kierownik świetlicy
mgr Jolanta Prachnio– edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Mieczysław Szkopek – język polski, historia, WOS, biblioteka
mgr Elżbieta Domalewska –  nauczyciel wspomagający,  świetlica, informatyka
mgr Dorota Glinka – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, świetlica.
Agnieszka Oniśk – język angielski, świetlica,
mgr Agnieszka Izdebska – nauczyciel wspomagający, chemia, fizyka, biblioteka, rewalidacje
mgr Małgorzata  Jastrzębska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Izabela Zdanowska – matematyka, fizyka, chemia, świetlica
mgr Karol Pieńkowski – wychowanie fizyczne, informatyka, technika
mgr Jolanta Sawicka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Jadwiga Wolińska-Kuć – oligofrenopedagog, biblioteka
mgr Katarzyna Todorska – religia, biblioteka
mgr Ewa Piekart – nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
mgr Aneta Skwiecińska – logopeda
mgr Ilona Protasiuk – n-el oddziału zerowego
mgr Katarzyna Kuć – n-el oddziału zerowego
mgr Edyta Kaczor- n-el przedszkola.
mgr Anna Kowalczyk – n-el przedszkola.
mgr Kamila Szufa – nauczyciel wspomagający.
mgr Urszula Hryncewicz – pedagog specjalny, gimnastyka korekcyjna

mgr Paulina Pliszka – nauczyciel wspomagający
mgr Wioletta Jastrzębska – WDŻ,