Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz „spotkań” z rodzicami uczniów

w roku szkolnym 2023/ 2024

Informacje będą przekazywane elektronicznie poprzez dziennik Vulcan

oraz w indywidualnych rozmowach telefonicznych z rodzicami

 

Lp.  

Data spotkania

 

Tematyka spotkania

1.  

 

18 października 2023r.

Godz.16.00

Wywiadówka. Omówienie wyników nauczania i sprawowania uczniów.

Omówienie spraw bezpieczeństwa uczniów.

Omówienie bieżących spraw dotyczących pracy szkoły.

Ustalenie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023 / 2024.

Przedstawienie planu nadzoru dyrektora szkoły.

2. 11-15 grudnia 2023r. DNI OTWARTE

Kontakty rodziców z wychowawcami w sprawie  wyników nauczania uczniów

3.  11 stycznia 2024r.

Godz.16 00

Wywiadówka. Podsumowanie wyników w nauce w I-szym półroczu.

 

4.

18.03-22.03.2024r.

Tydzień dni otwartych w szkole

 

5. 25 kwietnia 2024r.

Godz.16 00

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej .

 

6. 23 maja 2024r.

Godz.16 00

Wywiadówka.

Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania.