PRZEDSZKOLE

Zapisy dzieci na rok szkolny 2023/2024
Dyrektor Zespołu Szkół w Bojmiu  informuje, że rozpoczęto zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024.

 Można już pobierać  „karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły lub w budynku Publicznego Przedszkola w Bojmiu. Wypełnione karty należy złożyć do sekretariatu do dnia 31 marca 2023 r.

                     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego      

Dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2017)  zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły   obowiązkowo rozpoczną  przygotowanie przedszkolne w  oddziale przedszkolnym.

Rekrutacja do klasy pierwszej

Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2016)

      W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły ( w/g stałego miejsca zameldowania) do innej placówki  rodzice dziecka zobowiązani poinformować dyrektora szkoły w terminie do dnia 30 września 2023 r. gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny (za granicą czy w innej    miejscowości w Polsce). Należy dostarczyć stosowne zaświadczenie.

         W przypadku  problemu prosimy o kontakt telefoniczny:

        numer-( 25) 631-24-29     w godzinach od 700 do 15 00

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia do oddziału zerowego

Karta zgłoszenia do klasy I