PRZEDSZKOLE

Zapisy dzieci na rok szkolny 2024/2025
Dyrektor Zespołu Szkół w Bojmiu  informuje, że rozpoczęto zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

 Można już pobierać  „karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły lub w budynku Publicznego Przedszkola w Bojmiu. Wypełnione karty należy złożyć do sekretariatu do dnia 31 marca 2024 r.

                     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego      

Dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2018)  zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły   obowiązkowo rozpoczną  przygotowanie przedszkolne w  oddziale przedszkolnym.

Rekrutacja do klasy pierwszej

Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017)

      W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły ( wg. stałego miejsca zameldowania) do innej placówki  rodzice dziecka zobowiązani poinformować dyrektora szkoły w terminie do dnia 30 września 2024 r. gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny (za granicą czy w innej miejscowości w Polsce). Należy dostarczyć stosowne zaświadczenie.

         W przypadku  problemu prosimy o kontakt telefoniczny:

        numer-( 25) 631-24-29     w godzinach od 700 do 15 00

Regulamin Rekrutacji Publiczne Przedszkole w Bojmiu 2024/2025

Rekrutacja 2024 1klasa

Rekrutacja 2024 oddział zerowy