Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

( ustalone przez dyrektora szkoły )w roku szkolnym 2021/ 2022 w Szkole Podstawowej w Bojmiu.

Szkoła podstawowa

 

– 12.11.2021r.

– 07.01.2022r.

– 29.04.2022r.

– 02.05.2022r.

– 24,25,26.05.2022r.- egzamin ósmoklasisty

-17.06.2022r.