Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustalone przez dyrektora szkoły)

w roku szkolnym 2022/ 2023 w Szkole Podstawowej w Bojmiu.

– 14.10.2022r.

– 31.10.2022r.

– 28.04.2023r.

– 02.05.2023r.

– 23,24,25.05.2023r.- egzamin ósmoklasisty

-09.06.2023r.