Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

  • 31 października 2019r. (ustalony przez dyrektora szkoły)
  • 6 lutego 2020r. (choinka szkolna)
  • 21, 22, 23 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 24 kwietnia 2020r. (ustalony przez dyrektora szkoły)
  • 30 kwietnia 2020r. (ustalony przez dyrektora szkoły)
  • 12 czerwca 2020r. (ustalony przez dyrektora szkoły)