Lapbook Bożonarodzeniowy klasy III

Lapbook to kreatywna metoda realizacji zadań (problemu, tematu) w sposób graficzny. Tego wspaniałego sposobu na naukę nie sposób nie docenić. Dlaczego?

Przede wszystkim jest to metoda praktyczna, a nie teoretyczna. Dziecko wykonując samodzielnie wszystkie elementy lapbooka np. tworząc zakładki, pytania, gry czy zabawy przyswaja wiedzę i uczy się selekcji informacji. Dlatego taka forma nauki przez zabawę jest dla uczniów bardziej atrakcyjna, niż zdobywanie wiedzy przez uczenie się na pamięć. Wykonując lapbooka uczniowie ćwiczą również motorykę małą taką jak: rysowanie, pisanie, wycinanie, składanie kopert czy innych części. Poza wspomaganiem manualnego rozwoju, praca nad lapbookiem rozwija również kreatywność, samodzielność i krytyczne myślenie. To od dziecka zależy jak zinterpretuje dany temat, jakie będą w nim elementy, treści oraz jaki sposób je wykona i zaprezentuje.

Uczniowie klasy III pod kierownictwem Pani Jolanty Sawickiej i Pani Ewy Piekart losowali zadania w kalendarzu adwentowym, w którym m.in. umieszczone były zadania związane z tworzeniem świątecznego Lapbooka. Dzieci świetnie poradziły sobie z zadaniami, a przy okazji poszerzyli wiedzę o Świętach Bożego Narodzenia. Brawo!