Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół w Bojmiu w roku szkolnym 2022/2023

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bojmiu:

mgr inż. Dariusz Kuć

Wychowawcy:

przedszkole – mgr Anna Kowalczyk, mgr Edyta Kaczor

klasa O – mgr Katarzyna Kuć, mgr Ilona Protasiuk

 

klasa I – mgr Jolanta Sawicka

klasa II – mgr Małgorzata Jastrzębska

klasa III –mgr Jadwiga Wolińska-Kuć

nauczyciel wspomagający :mgr Monika Hardejewicz-Chomiak

 

klasa IV -mgr Izabela Zdanowska

nauczyciel wspomagający :mgr   Ewa Piekart

 

klasa V –  mgr Mieczysław Szkopek

nauczyciel wspomagający : mgr Kamila Szufa

 

klasa V I- mgr Dominika Nowakowska

nauczyciel wspomagający : mgr Dominika Nowakowska

 

klasa VII  – mgr Grzegorz Trusiński

 

klasa VIII – Agnieszka Oniśk

 

 

Nauczyciele:

mgr inż. Dariusz Kuć – biologia

mgr Jolanta Prachnio – kierownik świetlicy

mgr Dominik Czernelewski – język polski, geografia

mgr Mieczysław Szkopek – język polski, historia, WOS

mgr Elżbieta Domalewska –  język polski,  świetlica, informatyka

mgr Dorota Glinka – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Oniśk – język angielski

mgr Agnieszka Izdebska – nauczyciel wspomagający, chemia, fizyka

mgr Małgorzata  Jastrzębska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Izabela Zdanowska – matematyka, fizyka

mgr Karol Pieńkowski – wychowanie fizyczne, informatyka, technika

mgr Grzegorz Trusiński – wychowanie fizyczne, świetlica, zajęcia korektywy

mgr Jolanta Sawicka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Jadwiga Wolińska-Kuć – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, biblioteka

mgr Katarzyna Todorska – religia

mgr Monika Hardejewicz-Chomiak – nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Matyszczyk –  pedagog szkolny, wdż, rewalidacja, doradztwo zawodowe

mgr Dominika Nowakowska – nauczyciel wspomagający, socjoterapia, rewalidacja

mgr Ewa Piekart – nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Aneta Skwiecińska – logopeda

mgr Ilona Protasiuk – n-el oddziału zerowego

mgr Katarzyna Kuć – n-el oddziału zerowego

mgr Edyta Kaczor- n-el przedszkola

mgr Anna Kowalczyk – n-el przedszkola

mgr Kamila Szufa – nauczyciel wspomagający