Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół w Bojmiu w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bojmiu:

mgr inż. Dariusz Kuć

Wychowawcy:

przedszkole – mgr Anna Kowalczyk, mgr Edyta Kaczor

klasa O – mgr Katarzyna Kuć, mgr Ilona Protasiuk

 

klasa I – mgr Jadwiga Wolińska-Kuć

nauczyciel wspomagający : mgr Monika Hardejewicz-Chomiak

 

klasa II –mgr Jolanta Sawicka

nauczyciel wspomagający : mgr Monika Hardejewicz-Chomiak

 

klasa III – mgr Małgorzata Jastrzębska

nauczyciel wspomagający : mgr Jolanta Prachnio

 

klasa IV – mgr Dominika Nowakowska

nauczyciel wspomagający : mgr Dominika Nowakowska

 

klasa V – mgr Grzegorz Trusiński

 

klasa VI  – Agnieszka Oniśk

 

klasa VII – mgr Izabela Zdanowska

 

klasa VIII – mgr Mieczysław Szkopek

 

 

 

Nauczyciele:

mgr inż.Dariusz Kuć – biologia

mgr Dominik Czernelewski – język polski, geografia

mgr Mieczysław Szkopek – język polski, historia, WOS

mgr Elżbieta Domalewska –  język polski, świetlica, informatyka

mgr Dorota Glinka – język niemiecki

Agnieszka Oniśk – język angielski

mgr Agnieszka Izdebska – chemia, fizyka, przyroda, biblioteka

mgr Małgorzata  Jastrzębska – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Izabela Zdanowska – matematyka

mgr Karol Pieńkowski – wychowanie fizyczne, informatyka, technika

mgr Grzegorz Trusiński – wychowanie fizyczne, świetlica

mgr Jolanta Sawicka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Jadwiga Wolińska-Kuć – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, biblioteka

mgr Renata Harasim – kierownik świetlicy

mgr Katarzyna Todorska – religia

mgr Renata Włodarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Hardejewicz-Chomiak – nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Matyszczyk –  pedagog szkolny, wdż, rewalidacja, doradztwo zawodowe

mgr Jolanta Prachnio – nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Dominika Nowakowska – nauczyciel wspomagający,socjoterapia, rewalidacja

mgr Aneta Skwiecińska – logopeda

mgr Ilona Protasiuk – n-el oddziału zerowego

mgr Katarzyna Kuć – n-el oddziału zerowego

mgr Edyta Kaczor- n-el przedszkola

mgr Anna Kowalczyk – n-el przedszkola