Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauki zdalnej – gdzie szukać pomocy?

Propozycje możliwych form pomocy dla rodziców i dzieci:

Zespół Szkół w Bojmiu

 •  Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole: konsultacje z pedagogiem szkolnym, logopedą, wychowawcami, nauczycielami współorganizującym kształcenie, terapeutami szkolnymi (zgłoszenia przez dziennik Vulcan bądź telefonicznie do szkoły nr tel. 25 6312429, w sytuacjach kryzysowych konsultacje na terenie szkoły)

Inne instytucje współpracujące ze szkołą

Bezpłatna pomoc w zakresie poradnictwa, konsultacji, diagnoz, terapii dzieci, terapii rodzin:

 • Zgłaszanie niebezpiecznych treści w internecie: dyżurnet.pl,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”: 0 800 120 002,
 • Pomoc rodzicom, których dzieci upijają się, przy Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci “PROM”: 0 800 140 068,
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 0 800 12 12 12,
 • Telefon Zaufania Diecezji Siedleckiej: 0 800 644 447,
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji “Dzieci Niczyje”: 116 111,
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki – Narkomania” (godz. 16. – 21.00): 801 199 990,
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny “KARAN” (godz. 9.00 – 17.00): 800 120 289,
 • Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia “MONAR” (godz. 9.00 – 21.00): (22) 823 65 31,
 • Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych (np. od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy, jedzenia itp.) i ich bliskich: 801 889 880,
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (np. w internecie) (godz. 12.00 – 15.00): 800 100 0100,
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna: 800 120 148.