Informacja dla rodziców

W ramach działań podjętych przez szkołę mających na celu wspieranie uczniów przeżywających trudności po powrocie do szkoły, zostały zaplanowane spotkania online z psychologiem Edytą Czapską- Komar
 nt. “Eliminacja lęku ucznia i poczucia zagrożenia spowodowana powrotem do szkoły”.
Terminy spotkań:
-rodzice uczniów kl.IV-VIII   w dniu 20.05.2021r. godz.18:00-19:00
-rodzice uczniów kl.I-III        w dniu 27.05.2021r. godz.17:00-18:00
link do spotkania online w aplikacji Teams został wysłany przez dziennik elektroniczny
Serdecznie zapraszamy.