Nadanie Imienia Bibliotece Publicznej w Bojmiu

Biblioteka Publiczna w Bojmiu od dnia 12 października ma wspaniałego patrona – pana Mariana Michalaka – miejscowego kronikarza, społecznika, a także jej założyciela – człowieka bardzo ważnego dla Bojmia.

W uroczystościach związanych z nadaniem bibliotece imienia, podczas których odsłonięto pamiątkową tablicę, wzięli udział – prócz innych ważnych gości – także uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

Dzieci z klas V, VI, VII i VIII pod opieką pań Renaty Harasim i Edyty Kaczor współtworzyły bogatą część artystyczną uroczystości uświetniając ją pięknymi wierszami.