Na Świętaku

Na Świętaku

            W środę 29  maja na zajęciach wychowawczych klasa IV wraz z wychowawcą

odwiedziła Górę Świętego Antoniego znajdującą się niedaleko szkoły.

Dzieci poznały historię miejsca i próbowały odczytać tekst w języku niemieckim,

jaki znajduje się na kamieniach na szczycie pagórka.